Utillatges per la Indústria

Disseny i fabricació de tot tipus d’utillatges per la indústria. Creem utillatges de control estanquitat, utillatges d’acoblament de peces, de tall o manipulació, entre d’altres. Tots ells són dissenyats i creats amb la finalitat de millorar els processos de producció.

Oferim solucions per la millora dels diferents processos productius, que poden anar des de petits utillatges manuals que faciliten la productivitat i seguretat de l’operari, a automatitzacions més complexes amb seguretats, comprovació de peça i altres especificacions, sempre en funció de les necessitats del client.

Taula de soldar

Utillatge d'assaig de molla

Utillatges d'assaig de molla 2

Un altre tipus d’utillatge que dissenyem i creem és el de control dimensional, a més del fabricat per a soldadura els quals són els dos amb més demanda.